Star Wars Jedi: Những người chơi sống sót tấn công máy chủ EA vì đã phá hỏng ngày Chiến tranh giữa các vì sao

Vào Ngày Chiến tranh giữa các vì sao, một số lượng lớn người chơi đã đăng nhập để chơi Star Wars Jedi: Survivor, dẫn đến…

Xem thêm Star Wars Jedi: Những người chơi sống sót tấn công máy chủ EA vì đã phá hỏng ngày Chiến tranh giữa các vì sao