Các nhà phát triển của Overwatch 2 nói rằng thật “thô thiển” khi trò chơi phát hành các anh hùng OP để tăng doanh số

Nhà sản xuất điều hành của Overwatch 2, Jared Neuss, chỉ trích các công ty trò chơi phát hành nhân vật ở các bang bị…

Xem thêm Các nhà phát triển của Overwatch 2 nói rằng thật “thô thiển” khi trò chơi phát hành các anh hùng OP để tăng doanh số