Các nhà phát triển Overwatch 2 đã lặng lẽ bổ sung bức tượng Nữ hoàng Junker bị thiếu trong Ilios sau nhiều tháng chờ đợi

Các nhà phát triển của Overwatch 2 cuối cùng đã thêm bức tượng Nữ hoàng Junker đã hứa cho Ilios sau nhiều tháng chờ đợi…

Xem thêm Các nhà phát triển Overwatch 2 đã lặng lẽ bổ sung bức tượng Nữ hoàng Junker bị thiếu trong Ilios sau nhiều tháng chờ đợi