Người chơi Overwatch 2 đã thuyết phục lời gợi ý của Roadhog về các khả năng mới \u0026 Sự kiện câu chuyện PvE

Khi người chơi Overwatch 2 chuẩn bị cho đợt làm lại sắp tới của Roadhog, một kênh thoại mới có thể gợi ý về việc…

Xem thêm Người chơi Overwatch 2 đã thuyết phục lời gợi ý của Roadhog về các khả năng mới \u0026 Sự kiện câu chuyện PvE

Người chơi Overwatch 2 đang tìm kiếm những câu chuyện trong trò chơi từ năm 2018 để liên doanh với những anh hùng mới

Người chơi Overwatch 2 đã tìm thấy kiến ​​thức trong trò chơi về anh hùng DPS tương lai Venture trong bản đồ deathmatch Petra được…

Xem thêm Người chơi Overwatch 2 đang tìm kiếm những câu chuyện trong trò chơi từ năm 2018 để liên doanh với những anh hùng mới