Overwatch chuyên nghiệp sử dụng chi tiết bản đồ lố bịch ngay bên cạnh Tháp Lệ Giang để giành chiến thắng trong các trận đấu

Một người chơi hỗ trợ của Overwatch Contender đã có thể tận dụng một chi tiết rất cụ thể trong Tháp Lệ Giang để tiết…

Xem thêm Overwatch chuyên nghiệp sử dụng chi tiết bản đồ lố bịch ngay bên cạnh Tháp Lệ Giang để giành chiến thắng trong các trận đấu