Trưởng nhóm phát triển TFT Mortdog hé lộ về một “cuộc làm lại lớn” trên đường đến Pilltover trong bản cập nhật sắp tới

Nhà phát triển chính của Teamfight Tactics Mortdog đã tiết lộ rằng tính năng econ Piltover có thể sẽ được “làm lại lớn” trong tương…

Xem thêm Trưởng nhóm phát triển TFT Mortdog hé lộ về một “cuộc làm lại lớn” trên đường đến Pilltover trong bản cập nhật sắp tới