Người chơi Liên Minh Huyền Thoại chỉ trích nhà phát triển vì tình trạng của Yorick: “Riot thực sự đã quên mất anh ta”

Người chơi Liên Minh Huyền Thoại đã lên Reddit để phàn nàn về tình trạng hiện tại của kẻ tung hoành Yorick trên Quần Đảo…

Xem thêm Người chơi Liên Minh Huyền Thoại chỉ trích nhà phát triển vì tình trạng của Yorick: “Riot thực sự đã quên mất anh ta”

Sinh viên đại học đã thiết kế YearInLoL để cung cấp cho người chơi Liên minh huyền thoại một số liệu thống kê hàng năm

Người chơi Liên Minh Huyền Thoại cuối cùng cũng có thể kiểm tra số liệu thống kê hàng năm của họ với trang web mới…

Xem thêm Sinh viên đại học đã thiết kế YearInLoL để cung cấp cho người chơi Liên minh huyền thoại một số liệu thống kê hàng năm