Nhà phát triển chính của TFT giải thích cách một nhà thiết kế mới đã lưu lại cơ chế Tiêu đề của Bộ 10

Nhà thiết kế chính của Teamfight Tactics, Mortdog tiết lộ rằng cơ chế Headliner Set 10 đã được cứu vãn bởi một nhà thiết kế…

Xem thêm Nhà phát triển chính của TFT giải thích cách một nhà thiết kế mới đã lưu lại cơ chế Tiêu đề của Bộ 10

Ghi chú ban đầu của bản vá Liên Minh Huyền Thoại 13.23: Thay đổi vàng trụ, giảm sức mạnh K’sante, hơn thế nữa

Bản vá 13.23 dành cho Liên Minh Huyền Thoại mang đến những thay đổi về vàng trụ và cân bằng hơn nữa cho nhiều danh…

Xem thêm Ghi chú ban đầu của bản vá Liên Minh Huyền Thoại 13.23: Thay đổi vàng trụ, giảm sức mạnh K’sante, hơn thế nữa