Người chơi LoL rất hào hứng với những thay đổi về vật phẩm Thần thoại mới được mở khóa cho Phần 14: “Trở lại hình dạng”

Người chơi Liên Minh Huyền Thoại đã ca ngợi nhà phát triển Riot sau khi họ tiết lộ kế hoạch thực hiện những thay đổi…

Xem thêm Người chơi LoL rất hào hứng với những thay đổi về vật phẩm Thần thoại mới được mở khóa cho Phần 14: “Trở lại hình dạng”