Các tương tác kỳ lạ của LoL cho phép người chơi nhận phần thưởng của riêng họ trong các lần khai thác “phá vỡ”.

Một người chơi Liên Minh Huyền Thoại đã phát hiện ra một tương tác khá kỳ lạ giữa tướng Renata Glasc và vật phẩm Vũ…

Xem thêm Các tương tác kỳ lạ của LoL cho phép người chơi nhận phần thưởng của riêng họ trong các lần khai thác “phá vỡ”.

Người chơi LoL cho thấy sức mạnh thực sự của việc làm lại Neeko bằng cách mở cửa sau với tư cách là một tay sai tầm xa

Một người chơi Liên Minh Huyền Thoại đã thể hiện sức mạnh thực sự của việc làm lại Neeko bằng cách cho chúng ở phía…

Xem thêm Người chơi LoL cho thấy sức mạnh thực sự của việc làm lại Neeko bằng cách mở cửa sau với tư cách là một tay sai tầm xa