Các nhà phát triển Liên Minh Huyền Thoại tiết lộ Samira sẽ nhận được trang phục tối thượng tiếp theo của cô ấy trong sự kiện mùa hè

Liên minh huyền thoại Nhà phát triển Riot đã tiết lộ rằng ADC Samira sẽ nhận được trang phục tối thượng tiếp theo của cô…

Xem thêm Các nhà phát triển Liên Minh Huyền Thoại tiết lộ Samira sẽ nhận được trang phục tối thượng tiếp theo của cô ấy trong sự kiện mùa hè