Bản cập nhật hàng tuần của GTA Online ngày 4 tháng 5: Tuần sự kiện, Phương tiện trên bục, Chuyến đi có thưởng \u0026 giảm giá độc quyền

Ghi chú bản vá cập nhật hàng tuần ngày 4 tháng 5 của GTA Online có tại đây, bao gồm các phương tiện Podium mới…

Xem thêm Bản cập nhật hàng tuần của GTA Online ngày 4 tháng 5: Tuần sự kiện, Phương tiện trên bục, Chuyến đi có thưởng \u0026 giảm giá độc quyền