“Rockstar bị chỉ trích vì “kim tự tháp” fan bằng dấu hiệu GTA 6 khả thi: “Năm nay sẽ là năm của sự kì vọng””

Rockstar Games đã bị chỉ trích vì dường như đang “đạp đạp” cộng đồng GTA với thứ mà nhiều người hiểu là một đoạn giới…

Xem thêm “Rockstar bị chỉ trích vì “kim tự tháp” fan bằng dấu hiệu GTA 6 khả thi: “Năm nay sẽ là năm của sự kì vọng””

Bản cập nhật hàng tuần của GTA Online ngày 4 tháng 5: Tuần sự kiện, Phương tiện trên bục, Chuyến đi có thưởng \u0026 giảm giá độc quyền

Ghi chú bản vá cập nhật hàng tuần ngày 4 tháng 5 của GTA Online có tại đây, bao gồm các phương tiện Podium mới…

Xem thêm Bản cập nhật hàng tuần của GTA Online ngày 4 tháng 5: Tuần sự kiện, Phương tiện trên bục, Chuyến đi có thưởng \u0026 giảm giá độc quyền