Call of Duty có cung cấp cho bạn một sảnh dễ dàng hơn nếu bạn chi tiền không? Bằng sáng chế kích hoạt yêu cầu trả tiền để giành chiến thắng

Một bằng sáng chế do Activision đệ trình từ năm 2019 một lần nữa đã thu hút sự chú ý của người chơi CoD, tuyên…

Xem thêm Call of Duty có cung cấp cho bạn một sảnh dễ dàng hơn nếu bạn chi tiền không? Bằng sáng chế kích hoạt yêu cầu trả tiền để giành chiến thắng