Các nâng cấp dành cho trường không được sử dụng đúng mức của Warzone đang nhận được sự yêu thích lớn trong quá trình tích hợp MW3

Trong cuộc họp giữa nhà phát triển với những người sáng tạo nội dung, các nhà phát triển Warzone đã tiết lộ nhiều thông tin…

Xem thêm Các nâng cấp dành cho trường không được sử dụng đúng mức của Warzone đang nhận được sự yêu thích lớn trong quá trình tích hợp MW3

Cách xem Giải đấu Warzone Lặp lại $25k: Phát trực tuyến, lịch thi đấu, người chơi, cách Thi đấu, v.v.

Được tài trợ bởi lặp lại.gg. Lặp lại sẽ tổ chức một loạt giải đấu Warzone trước khi ra mắt trải nghiệm Warzone hoàn toàn…

Xem thêm Cách xem Giải đấu Warzone Lặp lại $25k: Phát trực tuyến, lịch thi đấu, người chơi, cách Thi đấu, v.v.