Chuyên gia Apex Legends HisWattson gọi aim aim là “không công bằng” \u0026 muốn bộ điều khiển bị cấm trong máy tính

Cuộc tranh luận không hồi kết về sự mất cân bằng giữa bộ điều khiển và người chơi bàn phím và chuột vẫn tiếp tục…

Xem thêm Chuyên gia Apex Legends HisWattson gọi aim aim là “không công bằng” \u0026 muốn bộ điều khiển bị cấm trong máy tính