Các nhà phát triển Apex Legends giải quyết những tin đồn về nâng cấp âm thanh và động cơ mới trước Phần 20

Respawn Entertainment đã phản hồi những tin đồn rằng họ có thể chuyển Apex Legends sang một công cụ mới, hoàn chỉnh với các cải…

Xem thêm Các nhà phát triển Apex Legends giải quyết những tin đồn về nâng cấp âm thanh và động cơ mới trước Phần 20

Nhà phát triển Apex Legends phản hồi khi người chơi kêu gọi sao chép tính năng xếp hạng chính của Fortnite

Respawn Entertainment đã trả lời các cuộc gọi từ người hâm mộ Apex Legends yêu cầu họ sao chép hệ thống Cash Cup của Fortnite…

Xem thêm Nhà phát triển Apex Legends phản hồi khi người chơi kêu gọi sao chép tính năng xếp hạng chính của Fortnite