Người chơi Apex Legends khẳng định bảng điều khiển xếp hạng “thực sự không thể chơi được” do phải hợp tác

Người chơi Apex Legends trên bảng điều khiển đã tuyên bố rằng Xếp hạng không thể chơi được trong Phần 20 do sự phổ biến…

Xem thêm Người chơi Apex Legends khẳng định bảng điều khiển xếp hạng “thực sự không thể chơi được” do phải hợp tác

Người chơi MW3 bị thuyết phục rằng tính năng chống gian lận “không tồn tại” khi người chơi 91 kill tiêu diệt chuyên nghiệp

Người chơi Modern Warfare 3 đang đặt câu hỏi về tính hiệu quả của hệ thống chống gian lận RICOCHET của trò chơi sau khi…

Xem thêm Người chơi MW3 bị thuyết phục rằng tính năng chống gian lận “không tồn tại” khi người chơi 91 kill tiêu diệt chuyên nghiệp