Các nhà thiết kế nhóm CDL chỉ trích Activision về hướng dẫn giao diện “chó chết tiệt” của Modern Warfare 3

Các nhà thiết kế OpTic Texas và LA Thieves đã chỉ trích các nguyên tắc được cho là “chó-sh **” của Activision đối với hải…

Xem thêm Các nhà thiết kế nhóm CDL chỉ trích Activision về hướng dẫn giao diện “chó chết tiệt” của Modern Warfare 3