Các nhà phát triển Warzone phản bác lại tuyên bố rằng tính năng chống gian lận đã bị ‘tắt’ khi họ cấm hàng nghìn người

Các nhà phát triển Call of Duty Warzone đã phản hồi trước những tuyên bố rằng tính năng chống gian lận của Ricochet đã bị…

Xem thêm Các nhà phát triển Warzone phản bác lại tuyên bố rằng tính năng chống gian lận đã bị ‘tắt’ khi họ cấm hàng nghìn người