NICKMERCS phá vỡ sự im lặng của anh ấy về việc CoD loại bỏ da của anh ấy do những bình luận gây tranh cãi của Pride

FaZe NICKMERCS cuối cùng đã phản hồi về việc Activision loại bỏ một loạt giao diện người điều hành Call of Duty khỏi Warzone và…

Xem thêm NICKMERCS phá vỡ sự im lặng của anh ấy về việc CoD loại bỏ da của anh ấy do những bình luận gây tranh cãi của Pride