Nhiều tổ chức thể thao điện tử quan tâm đến việc tham gia thể thao điện tử Apex Legends, người chơi chuyên nghiệp khẳng định

Thể thao điện tử Apex Legends đã chứng kiến ​​sự di cư của các tổ chức thể thao điện tử vào năm 2023. Tuy nhiên,…

Xem thêm Nhiều tổ chức thể thao điện tử quan tâm đến việc tham gia thể thao điện tử Apex Legends, người chơi chuyên nghiệp khẳng định

Trưởng nhóm phát triển TFT kể chi tiết về lỗi điên rồ nhất của trò chơi có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức

Nhà phát triển chính của Teamfight Tactics, Mortdog đã tiết lộ lỗi điên rồ nhất mà họ từng thấy, có thể giết chết người chơi…

Xem thêm Trưởng nhóm phát triển TFT kể chi tiết về lỗi điên rồ nhất của trò chơi có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức